top of page

"Uzumasa Limelight"
Music by Nobuko Toda & Kazuma Jinnouchi
Song: Yutaka Tamagawa

Director: Ken Ochiai, Title Sequence Creative Director: Koji Suzuka, Writer: Hiroyuki Ono,  Stars: Seizo Fukumoto, Chihiro Yamamoto
MPSE Awards 2014 
Best Sound Editing Sound Effects, Foley, Dialogue, and ADR in a Foreign Language Feature (nominated)

FEATURE FILM & TV

"Space Bug"
3D Animation

SPC, Toms Entertainment, W.BABA 
Daisuke Hiraga prods. Hiroyuki Nakao dir. YOON Yoo-Byung dir.

"Uzumasa Limelight"
Drama, Action, Traditional

Eleven Arts, Tottemo Benri Theatre Company

Nobushisa Kawabata, Ko Mori, Hiroyuki Ono, prods.
Ken Ochiai, dir.

"Time Scoop Hunter : Azuchijou Saigo no 1-nichi"
History, Sci-Fi Action

GAGA, P.I.C.S.

Satomi Kotake, Takeshi Matsushita, Daisuke Hiraga, prods.
Hiroyuki Nakao, dir.

bottom of page